Rättsligt meddelande

Denna webbplats publiceras av Barclays Properties (). Barclays Properties är registrerat i. Barclays Properties erbjuder besökarna till denna webbplats en kontaktsektion med all information som behövs för att kontakta.

Barclays Properties förklarar att alla bilder på denna webbplats ägs av Barclays Egenskaper eller deras respektive ägare. Därför användningen av dessa inte är tillåtet att tredje part utan uttryckligt tillstånd från Barclays Properties eller respektive ägare av innehållet.

Barclays Properties också förbjuder reproduktion av innehållet i denna webbplats genom tidningsartiklar sammanställningar av kommersiella och / eller i enlighet med artikel 32.1 i lag 23/2006, reviderad text av immaterialrätt. Om du är intresserad av reproduktion, distribution, kommunikation, eller på annat sätt använda innehållet på denna webbplats, måste du skicka din begäran skriftligen till Barclays Properties.

Dessutom förbehåller Barclays Properties rätt att vidta rättsliga åtgärder mot dem som modifierar utan tillstånd av innehållet i denna webbplats, begår överbelastningsattacker mot denna webbplats eller skadat av detta webbplats eller bilden av Barclays egenskaper genom något sätt.

Barclays Properties

Parque del Guadalquivir 10, Urb. La Marina
03177 San Fulgencio (Alicante)

Tel: + (34) 96 679 78 85
Mobile : + (34) 67 692 07 52
E-mail: info@barclaysproperties.com

Öppettider:
Mån-fre: 9:30H - 19H / Lör: 9: 30H - 14h